top of page

Kentsel Dönüşüm Nedir?Kentsel dönüşüm, genellikle eski ve dönüşüm ihtiyacı olan kent bölgelerindeki yapı stokunun, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan daha sürdürülebilir ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan kapsamlı bir yenileme ve geliştirme sürecidir. Kentsel dönüşüm, genellikle şehir planlama, mühendislik, mimarlık ve kamu politikalarının bir bileşimi olan çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir.

Kentsel dönüşümün amaçları şunları içerir:

  1. Kentsel Alanların Geliştirilmesi: Kentsel dönüşüm, eski ve bakımsız kent bölgelerini geliştirmeyi amaçlar. Bu bölgelerdeki altyapı, ulaşım, konut, ticaret ve yeşil alanlar gibi unsurların modernizasyonu ve iyileştirilmesi hedeflenir.

  2. Yaşam Kalitesinin Artırılması: Kentsel dönüşüm, mevcut yapı stoğunun daha güvenli, sağlıklı ve konforlu hale getirilmesini hedefler. Bu, daha iyi konut koşulları, daha yeşil ve erişilebilir alanlar, daha iyi altyapı ve hizmetler sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı içerir.

  3. Afet Risklerinin Azaltılması: Kentsel dönüşüm, afet riski altındaki bölgelerdeki yapıların güvenliğini artırmayı amaçlar. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde güvenli yapılar oluşturmak ve riskleri azaltmak için yapısal ve altyapısal iyileştirmeler yapılır.

  4. Sürdürülebilirlik ve Çevresel Duyarlılık: Kentsel dönüşüm, kentlerin çevresel etkilerini azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için altyapı ve yapılar oluşturmayı amaçlar. Bu, enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi gibi sürdürülebilirlik ilkelerini içerir.

  5. Sosyal ve Ekonomik Kalkınma: Kentsel dönüşüm, yerel ekonomik faaliyetleri canlandırmayı ve sosyal eşitsizlikleri azaltmayı hedefler. Bu, istihdam olanakları yaratma, sosyal konut sağlama, yerel kültür ve toplulukları destekleme gibi sosyal ve ekonomik gelişmeyi teşvik eden tedbirleri içerir.

Kentsel dönüşüm genellikle uzun vadeli ve kapsamlı bir süreçtir ve birçok paydaşın katılımını gerektirir. Belediyeler, yerel yönetimler, hükümetler, özel sektör, yerel topluluklar ve sivil toplum kuruluşları, kentsel dönüşüm projelerinde işbirliği yaparak başarıya ulaşmayı hedeflerler.

Commentaires


bottom of page